Regulamin i FAQ

pdf

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów BHP ,
przeciwpożarowych.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacją oraz
zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% wpłaty
rezerwacyjnej w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. Pozostała do zapłaty należność
za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych. Ośrodek w
momencie meldunku pobiera kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja może być wykorzystana w razie zniszczenia
wyposażenia/sprzętu lub na poczet opłaty za zużyty podczas pobytu prąd (opłata zgodnie z cennikiem).
Niewykorzystana kaucja zwracana będzie przy wymeldowaniu, po wcześniejszym sprawdzeniu pokoju/domku.
Ośrodek pobiera opłatę klimatyczną zgodnie z taryfą gminy Ustronie Morskie.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji: Zwrot wpłaty rezerwacyjnej następuje w ciągu 14 dni roboczych przelewem na
konto.
* 60 dni przed terminem przyjazdu zwracamy 100 % wpłaconej wpłaty rezerwacyjnej
* 30 dni przed terminem przyjazdu oddajemy 50% wpłaconej wpłaty rezerwacyjnej
* jeśli rezygnacja zgłoszona jest później wpłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi
* w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione
świadczenia.

4. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju/domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za
wyposażenie wynajętego na czas pobytu pokoju/domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone bezpośrednio po
wprowadzeniu się braki i usterki w wyposażeniu odpowiada Gość – aktualny najemca pokoju/domku zobowiązany jest
do zapoznania się i podpisania karty inwentarzowej oraz sprawdzenia wyposażenia. Dostrzeżone bezpośrednio po
wprowadzeniu się Gościa braki i usterki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być niezwłocznie
zgłoszone w recepcji.

5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma
obowiązek okazać się dokumentem tożsamości z fotografią. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o
danych osobowych zameldowanych Gości naszego ośrodka.

6. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Życzenie
przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 14:00
poprzedzającej dzień, w którym upływa termin najmu pokoju lub domku. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia
pobytu w miarę możliwości.

7. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 7:00. Przyjmowanie w pokojach osób nie
zameldowanych należy zgłaszać recepcji Ośrodka. Osoby te mogą przebywać na terenie Ośrodka od godziny 8:00 do
21:00.

8. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest
niestrzeżony, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione
pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Miejsce parkowania samochodu należy ustalić z pracownikiem recepcji.

9. W przypadku zgubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł.

10. Zezwolenie na pobyt psów i innych zwierząt domowych w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i
otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Po przybyciu do Ośrodka Właściciel zobowiązany jest do okazania aktualnej
książeczki szczepień (psa i kota) , sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka. Na terenie
Ośrodka zwierzęta należy trzymać wyłącznie na smyczy i w kagańcu (psy). Nie pozostawiamy zwierząt w pokoju/
domku bez opieki. Właściciel zwierząt ponosi za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i materialną.
Pobieramy dodatkową opłatę za psa i inne zwierzęta domowe (opłata zgodnie z cennikiem).

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach swoich grzałek, farelek,
grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Recepcja dysponuje bezpłatnym żelazkiem i urządzeniami grzewczymi w razie potrzeby.

13. W obiekcie zabronione jest:
* Zakłócanie spokoju np. odtwarzanie głośnej muzyki,
* Zakłócanie spokojnego pobytu innych Gości
* Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
* Palenie papierosów, e-papierosów oraz używania otwartego ognia w domkach i na ich tarasach.
* Grilowanie na tarasach domków i chodniku (dozwolone jest wyłącznie na trawie)

14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na
wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji ośrodek przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże
na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych
przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

16. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w
dostawie prądu lub wody.

17. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci zameldowanych w Ośrodku. Zabrania się przebywania na placu
zabaw i korzystania ze sprzętu tam znajdującego się osobom postronnym. Opiekunowie dzieci, zobowiązani są do
zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU PLACU ZABAW i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci.

18. Ośrodek może odmówić przyjęcia rezerwacji Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin Ośrodka.
Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

19. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie
zasad oraz zarządzeń.

20. Regulamin ośrodka dostępny jest: na stronie internetowej https://owposnania.pl/regulamin-i-faq/ , w recepcji
ośrodka, w pokojach oraz domkach. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i obowiązuje jego ostatnia wersja tj z
Stycznia 2024.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu oraz życzymy miłego pobytu w naszym ośrodku !

Odnośnie rezerwacji
i ich anulowania:

Obowiązują ustalenia z Regulaminu OW Posnania tj:

blank

FAQ

W ośrodku dostępne są domki 5 lub 7 osobowe a także pokoje 2 i 3 osobowe. Domki 5 osobowe są parterowe z antresolą 35m2 lub piętrowe 50 m2. Domki 7 osobowe 70 m2. Pokoje są niezależne z osobnym wyjściem do ogrodu – parterowe i mają własne tarasy z meblami wypoczynkowymi.

W sezonie wysokim tj. 22.06-24.08.2024 możliwe są jedynie pobyty od weekendu do weekendu (czyli wjazd-wyjazd – sobota lub niedziela) Poza tymi datami
przyjmujemy na pobyty min. 2 dniowe. Majówka i Boże ciało z zasady są minimum 3-5 dniowe (wg kalendarza)

Tak wszystkie nasze domki i pokoje są zaopatrzone w grzejniki elektryczne.

Parking i woda są nieodpłatne, energia elektryczna wg zużycia – licznik odczytujemy przy meldunku i w czasie wymeldowywania się.

Pościele dla każdej osoby są wliczone w cenę pobytu (prosimy o podanie dokładnej liczby osób), nie prowadzimy natomiast ręczników.

Tak w okresie letnim jest dużo punktów gastronomicznych (jedzenie domowe, typu stołówka z zupami i jedzeniem tradycyjnym, jak i restauracyjne i również fast food – frytki, kebaby, zapiekanki, smażalnia ryb 50 metrów od nas). Najbliższy sklep spożywczy 2 minuty drogi piechotą, większy sklep Lidl 20 minut piechotą lub 4 minuty autem.
Wypożyczalnia rowerów i innych pojazdów też jest w Sianożetach.

Tak, ale przed zdaniem domku prosimy o jego lekkie uporządkowanie tj. pozamiatanie, umycie naczyń, umycie grilla, wyrzucenie śmieci i pościąganie
pościeli (za co z góry dziękujemy)

Wyjście na plażę jest przez furtkę zamykaną na kluczyk, przy nadmorskiej promenadzie, do plaży jest ok 20 metrów (zejście schodami). Dla rodzin z malutkimi
dziećmi i wózkami, bądź i osób niepełnosprawnych jest drugie zejście ok 50 metrów od nas – łagodne, wyłożone gumą.

Tak przyjmujemy płatności kartą bankową, przelewem lub gotówką.

Promocje i rabaty udzielamy w niższym sezonie, wg liczby zamówionych nocy i osób przebywających. W sezonie z zasady nie robiliśmy rabatów, chyba że na pobyty last minute – takie ogłoszenia udostępniamy na naszych profilach FB i IG.
Promocje okolicznościowe np. z okazji dnia matki lub dnia dziecka są również ogłaszane na naszej stronie internetowej.